Wiarygodny partner technologiczny i dostawca usług ICT

Sprawdź ofertę
Kontakt Sprawdź ofertę

Oferta

Managed IT

Managed IT

Managed IT polega na powierzeniu T-Systems kompleksowego lub częściowego zarządzania teleinformatyką w firmie. Korzystając z tego rozwiązania, firmy zyskują dostęp do najbardziej zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych, a jednocześnie optymalizują koszty, zwiększają efektywność pracy i zyskują czas na realizację swojej podstawowej działalności. (...)

Data center

Data center

T-Systems oferuje swoim klientom przestrzeń kolokacyjną w obiektach Data Center grupy Deutsche Telekom AG. Na całym świecie posiadamy 53 obiekty o łącznej powierzchni 141,000 m². W Polsce dysponujemy 6 obiektami różnej klasy (Tier 2 – Tier 4) o łącznej powierzchni przeznaczonej dla klientów przekraczającej 6 300 m². Korzystają z nich tysiące naszych Klientów we wszystkich krajach, w których bezpośrednio działamy. (...)

Networking

Networking

Sieci komputerowe to nierozerwalny składnik współczesnej rzeczywistości informatycznej. Dziś na siłę i przewagę firmy nad konkurencją wpływa między innymi struktura i zasięg sieci. To właśnie sieć komputerowa jest głównym kanałem wymiany informacji wewnątrz firmy, z otoczeniem a także z klientem.

Współczesne aplikacje mają najczęściej charakter sieciowy. (...)

System integration

System
integration

Wdrożenie systemów klasy ERP to często najprostsza faza projektu. Wyzwaniem staje się ich rozwój funkcjonalny, jak również umiejętne połączenie możliwości technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.

T-Systems to jedna z niewielu firm integratorskich na polskim rynku, która jest w stanie dostarczać i łączyć w jedną całość technologie informatyczne i telekomunikacyjne. (...)

O nas

T-Systems

Obecnie zespół T-Systems na całym świecie liczy ponad 52 000 osób. Grupa oferuje kompleksowe rozwiązania i usługi informatyczne oraz telekomunikacyjne (ICT).

T-Systems obsługuje dużych klientów, międzynarodowe firmy i organizacje sektora publicznego dzięki globalnej infrastrukturze centrów danych oraz własnej sieci. Łącząc własne rozwiązania oraz doświadczenia i wiedzę z produktami licznych partnerów, dostarcza klientom zintegrowane rozwiązania dopasowane do ich potrzeb.

Historia

T-Systems Polska funkcjonuje osobowo od roku 1998, kiedy jeszcze pod marką Debis Systemhaus oferowało wyspecjalizowane usługi na naszym rynku. Po fuzji z T-Systems , polska jednostka biznesowa kierowała realizacją globalnych projektów outsourcingowych oraz międzynarodowych, hurtowych usług telekomunikacyjnych. (...)Zwiększając sukcesywnie skład osobowy i kompetencyjny, T-Systems Polska rozpoczęło aktywną działalność handlową, pozyskując kolejnych klientów z lokalnego rynku. Staliśmy się wyspecjalizowanym dostawcą usług i rozwiązań ICT, cenionym przez wymagających klientów. Realizujemy wyselekcjonowane projekty informatyczne, w ramach których możemy najpełniej przenieść know-how z największych i najbardziej złożonych projektów globalnych.

Zgodnie z umową podpisaną 1 września 2017 roku, 100 procent udziałów w spółce T-Systems Polska nabył T-Mobile Polska i stał się wyłącznym właścicielem firmy w Polsce. Warto podkreślić, że ze względów strategicznych, T-Systems nadal pozostaje odrębną firmą i kontynuuje sprzedaż produktów i usług pod marką T-Systems.

Historia

Zarząd w Polsce

Zarząd

Mariusz Chochołek

Prezes Zarządu

Paweł Czajkowski

Członek Zarządu ds. Sprzedaży

Paweł Marzec

Członek Zarządu ds. Finansów

Dane firmy

T-Systems Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000017622, NIP 527-21-71-391, REGON 013201435, BDO 000015723

Kapitał zakładowy 46 827 000 PL
Firma

Compliance

Compliance

Zarządzanie Zgodnością (Compliance) w T-Systems Polska Sp. z o.o.Kluczem do sukcesu jest kultura korporacyjna całej Grupy, którą charakteryzuje uczciwość, etyczne działanie oraz odpowiedzialność osobista. Wymogi etyczne, które odnoszą się do działalności biznesowej i do naszego miejsca pracy stają się coraz bardziej złożone.

Dla T-Systems Polska sukces w biznesie zależny jest od uczciwości w działaniach oraz szacunku dla prawa, i oznacza to jednocześnie jasne zobowiązanie do przestrzegania zasad etycznych, takich jak szacunek i uczciwość, które są podstawą Code of Conduct T-Systems Polska. (...)Wszystkie działania biznesowe T-Systems Polska oparte są na powyższych zasadach, a każdy pracownik jest zobowiązany do postępowania zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Korzystamy na tym wszyscy – klienci, pracownicy, dostawcy i udziałowcy.

Podstawowym celem Systemu Zarządzania Zgodnością (ang. Compliance Management System) jest zapobieganie oraz wykrywanie potencjalnie niewłaściwych zachowań pracowników T-Systems Polska. System Zarządzania Zgodnością jest wspierany przez Zarząd i kadrę zarządzającą T-Systems Polska.

Jednocześnie stale dążymy do ciągłego zwiększania świadomości wśród wszystkich pracowników, w zakresie konieczności postępowania uczciwego i zgodnego z obowiązującymi zasadami.

W przypadku podejrzenia uchybienia z naszej strony, takiego jak na przykład korupcja, czy łamanie podstawowych zasad postępowania, T‑Systems Polska udostępnia specjalny portal do zgłaszania tego typu zdarzeń. Każda osoba (z wewnątrz lub z zewnątrz firmy) może skorzystać z tego narzędzia w celu zakomunikowania potencjalnych nieprawidłowości. Na zlecenie T-Systems Polska zgłoszenie trafia do T‑Mobile Polska S.A., właściciela T‑Systems Polska, gdzie jest weryfikowane w sposób zapewniający poufność, a następnie podejmowane są właściwe działania. Link do portalu.

Kontakt

Siedziba
Siedziba
T-Systems Polska Sp. z o.o.

ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

tel. (22) 331 97 00
e-mail: kontakt@T-Systems.com.pl
Biuro
Biuro
ul. Marii Curie Skłodowskiej 12
50-381 Wrocław

tel. (71) 375 11 00
IOD
Inspektor Ochrony Danych
Anna Hermanowicz
iod@T-Systems.com.pl

T-Systems Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa
Masz pytania lub potrzebujesz oferty?